Optimale inzetbaarheid

Daar gaan we voor

Informatie voor werknemers

Rechten en plichten

Ziekmelden doe je bij je werkgever. Op welke wijze je jezelf moet ziekmelden en bij wie je dit moet doen, staat beschreven in het verzuimprotocol. 

Als je weer in staat bent om aan het werk te gaan dan heb je in principe het recht om weer te werken, zeker als jouw verzuim van korte duur was. Wel is het verstandig om even met je werkgever te overleggen. Indien je langdurig ziek bent geweest en er is niets besproken over het moment van starten, dan is het aan te raden om de bedrijfsarts te raadplegen. Ook dit kan je het beste met je werkgever afstemmen.

Op de werkvloer kunnen irritaties en misverstanden ontstaan. Vaak kan dit met een goed gesprek worden opgelost. Wanneer dit echter niet kan en het meningsverschil loopt zo uit de hand, dan is conflictbemiddeling noodzakelijk. Een bedrijfsmaatschappelijk werker kan escalatie van het conflict voorkomen en de arbeidsverhoudingen herstellen. De bedrijfsmaatschappelijk werker zoekt samen met jou en je werkgever naar een oplossing. Wanneer je je ook ziek hebt gemeld, dan komt de bedrijfsarts in beeld om het verzuim in relatie tot het conflict te beoordelen.

Als jij het niet eens bent met het advies en je werkgever wel, dan kun je een second opinion aanvragen. Als zowel jij als jouw werkgever het beide niet eens zijn met het advies van de bedrijfsarts, dan kun je gezamenlijk tot een ander besluit komen. Daarnaast is er de mogelijkheid van het aanvragen van een deskundigenoordeel bij het UWV. Dat kan jouw werkgever trouwens ook doen, als jij het wel eens bent met het advies van de bedrijfsarts en je werkgever niet. Let wel, het oordeel van het UWV is alleen richtinggevend, maar niet doorslaggevend. Daarnaast is het niet zo dat je eerst een second opinion moet aanvragen voordat je bij het UWV terecht kunt voor een deskundigenoordeel of andersom.

Ja, volgens de Arbowet heeft iedere werknemer het recht om een bedrijfsarts te benaderen over individuele, persoonsgerichte gezondheidsvragen in relatie tot het werk. Vraag aan jouw werkgever hoe je in contact komt met de bedrijfsarts. Jouw leidinggevende of werkgever wordt niet ingelicht over deze contacten, behalve als je dit zelf wilt, hiervoor toestemming geeft én de bedrijfsarts het zinvol acht. Dit bezoek van het open spreekuur valt ook onder het medisch geheim. Als jouw werkgever een contract heeft met Medicum Consult kun je dus op eigen initiatief contact opnemen met jullie vaste contactpersoon bij Medicum Consult.

Privacy en veiligheid

Het is aan jezelf om te bepalen wat je over je ziekte wil vertellen aan je werkgever. Wij adviseren je om geen informatie te geven over medische zaken. De reden hiervoor is dat jouw werkgever niets met deze informatie mag doen. Wat wel belangrijk is voor jouw werkgever, zijn antwoorden op vragen zoals: Komt jouw ziekte door het werk? Is er sprake van letselschade? Wat kun je nog wel en wat niet? Kun je aangepast werk doen? Wat kan ik als werkgever voor je doen?

Je werkgever heeft jouw gegevens nodig bij het voeren van een gezond arbeidsomstandighedenbeleid. Dit neemt niet weg dat je gegevens vertrouwelijk zijn. Wij koppelen daarom nooit inhoudelijke informatie aan je werkgever terug over jouw gesprek met onze specialisten. We informeren je werkgever – binnen de bestaande wetgeving – wel over wat je nog wel en niet meer kunt, of je passend werk kan verrichten, hoe lang het herstel naar verwachting zal duren en of er extra activiteiten nodig zijn om de terugkeer naar werk te versnellen.

Je bent als werknemer niet verplicht om deel te nemen aan een PMO. Jouw werkgever is echter wel verplicht om je deze aan te bieden. Deelname aan het PMO is vrijwillig en biedt je inzicht in je welbevinden, energieniveau, leefstijl, werkvermogen en arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s.

In ons privacyreglement staat beschreven wie welke gegevens mag inzien, hoe en hoe lang ze bewaard worden en hoe wordt voorkomen dat onbevoegde personen ze kunnen lezen.