Wereldkankerdag

Ieder jaar wordt op 4 februari wereldwijd stilgestaan bij kanker, een ziekte waar 1 op de 3 Nederlanders op een zeker moment mee te maken krijgt. Deze dag is officieel gemarkeerd om het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om preventie, detectie en behandelingen aan te moedigen, maar ook om het belang van een goede kwaliteit van leven voor mensen met kanker te onderstrepen

Kanker en werk

  • Circa 50.000 werknemers krijgen jaarlijks de diagnose kanker;
  • Tussen de 60% en 90% van deze werknemers keert binnen een periode van 1,5 jaar terug naar het eigen werk of een andere baan;
  • Vooral vermoeidheid, concentratie- en geheugenproblemen spelen parten bij het op een goede manier hervatten van het werk;
  • Een kwart van de werknemers die herstelt van kanker krijgt uiteindelijk ontslag;
  • Mensen met kanker worden minder makkelijk aangenomen bij het solliciteren dan bijvoorbeeld mensen met astma, diabetes of ADHD.


Kanker op de werkvloer is een lastig thema. Wat kun je doen om je werknemer zo goed mogelijk te begeleiden? Medicum Consult geeft 5 tips.

1. Blijf met elkaar in gesprek

Kanker is heel ingrijpend, maar blijf in gesprek met elkaar. Houd rekening met de ziektefase, zet geen druk maar bied ondersteuning en begeleiding om bij elkaar betrokken te blijven. Stem met elkaar af hoe en wanneer met elkaar gecommuniceerd wordt.

2. Ondersteun leidinggevende en collega’s

Oprechte belangstelling voor de persoon zelf zorgt voor een vertrouwensband. Deze basis is nodig om over en weer te kunnen vertellen waar men tegenaan loopt, zodat mogelijke problemen samen opgelost kunnen worden. De HR-professional of werkgever kan de leidinggevende en collega’s ondersteunen om deze band optimaal te houden. Daarnaast deelt de HR-professional of werkgever informatie over de wet en regelgeving bij verzuim en het verzuimbeleid binnen de organisatie.

3. Doorbreek het taboe op de werkvloer

Informatie geven en delen voorkomt dat er zelf invulling wordt gegeven aan het ziektebeeld. Het organiseren van een bijeenkomst over kanker kan het taboe op de werkvloer doorbreken.

4. Zorg voor de juiste expertise

Vaar niet alleen op de wet- en regelgeving bij ziekte maar laat je bijstaan door goede partijen. Zorg als werkgever of HR-professional ervoor dat je de juiste partijen inschakelt die ervaring hebben met de begeleiding bij kanker. Kies een partij die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen, zodat er naar behoefte ondersteuning kan plaatsvinden en er geen onnodige of verkeerde intervisies worden ingekocht.

5. Stuur op benutbare mogelijkheden

Laat de werknemer zelf meedenken wat wel kan en wat niet. Stuur zo nodig bij, maar laat de werknemer zelf oplossingen aandragen om de eigen regie te ontwikkelen en te stimuleren. Een kleine aanpassing in de werkomgeving kan al een grote verandering zijn om de werknemer duurzaam aan het werk te laten gaan.

Wat kan de bedrijfsarts bij het vraagstuk van kanker en werk betekenen?

Een bedrijfsarts is gespecialiseerd in de combinatie gezondheid en werk. Dit is precies het onderwerp waar bij kanker(behandeling) vaak nog onvoldoende aandacht voor is. Terwijl veel (ex-) kankerpatiënten vroeg of laat wel tegen knelpunten op dit terrein aanlopen. 

Aandacht voor impact op het werkende leven

Bij de zorgverlening aan kankerpatiënten ligt de focus vaak vooral op behandeling van de ziekte en genezing van de patiënt. De impact op het werkende leven komt niet of te weinig aan bod. Volgens ‘doneer-je-ervaring’ onderzoek van NFK geeft 60% van de patiënten aan dat de zorgverlener in het ziekenhuis de gevolgen van de kanker(behandeling) op werk niet besproken heeft. Terwijl die gevolgen vaak groot zijn, en de patiënt er waarschijnlijk graag bewuste keuzes over maakt. Omdat werk zo’n grote rol speelt in ons leven en omdat kanker(behandeling) op dit gebied een belangrijke verstoring en bedreiging vormt.

Nieuwe balans en nieuw perspectief vinden

In de praktijk is het voor veel werknemers (en hun werkgevers) niet eenvoudig om bij of na kanker de juiste balans en een passend (nieuw) werkend perspectief te vinden en te bewaren. Dit is een vraagstuk waarbij de bedrijfsarts grote toegevoegde waarde kan bieden. Door er vanaf de diagnose voor werknemer en werkgever te zijn. Door met de werknemer wensen, mogelijkheden en beperkingen te bespreken. Door werkgever en werknemer gedurende en na het ziekteproces te begeleiden en te adviseren. En door contacten te onderhouden met andere zorgverleners en hier waar nodig naar te verwijzen.

Hoe vroeger hoe beter

Als het onderwerp werk vroeg in het behandeltraject aandacht krijgt, vergroot dit sterk de kans dat de werknemer erin slaagt een passend (nieuw) werkend perspectief te vinden. Volgens ‘doneer-je-ervaring’ onderzoek van NFK zegt maar liefst 89% van de patiënten bij wie de gevolgen voor het werk wél besproken zijn, dat dit hen in meer of mindere mate geholpen heeft. Voor betrokkenheid van de bedrijfsarts geldt daarom het motto: hoe vroeger hoe beter.

Meer informatie?

Wil je meer weten over kanker op de werkvloer? Neem dan contact met ons op via info@medicumconsult.nl. Kijk ook op de website van Wereldkankerdag of op de website van NFK

Bron: www.nfk.nl & www.nvab-online.nl

Bedrijfsarts in opleiding (regio Zuid-Limburg)

Momenteel ben je (basis)arts, huisarts of je bent al specialist in een ander vakgebied, maar je bent toe aan een nieuwe uitdaging. Als bedrijfsarts in opleiding krijg je veel verantwoordelijkheid om eigen klanten te adviseren en tegelijkertijd werk je veel samen met deskundige collega’s.

Lees meer »

Wij zijn op zoek naar een bedrijfsarts!

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste bedrijfsarts die ons team – parttime of fulltime – wil komen versterken. Als bedrijfsarts bij Medicum Consult heb je een veelzijdige baan en veel zelfregie. Je bent werkzaam in de bedrijfsgeneeskunde in de breedste zin.

Lees meer »