Een medewerkster meldt zich ziek. Wat zijn haar rechten en plichten? Wat wordt er verwacht van haar leidinggevende? Wat willen we samen bereiken? En welke wegen kunnen daartoe leiden?

 

De communicatie met een zieke medewerker verloopt niet altijd zoals gehoopt. Er bestaan vele barrières. Zowel bij de werknemer als de leidinggevende. Hoe ga je hiermee om? Wat mag je als werkgever vragen? Wat moet je vragen? Je bent immers geen dokter. Dit soort dilemma’s en aspecten passeerden de revue tijdens de interactieve training die de leidinggevenden van Nyrstar onlangs kregen van Medicum Consult.

Zo kwam er voorbij dat het belangrijk is dat zowel de werknemer als de leidinggevende in de actieve modus gezet worden, waardoor je samen tot zinvolle werkafspraken komt. Dit heet het Eigen Regie Model. De leidinggevende heeft de regie over het verzuimproces en maakt samen met de werknemer werkafspraken. Indien nodig worden hierbij hulptroepen zoals HR of de bedrijfsarts betrokken.

Tijdens de training wordt duidelijk dat ziekteverzuim vaak gemedicaliseerd wordt en dat vooral de verzuimduur vaak niet direct samenhangt met medische zaken. Niet ieder ziekteverzuim heeft immers een medische oorzaak. Het is dan van belang om ook onderliggende oorzaken boven water te krijgen en deze te bespreken. Hierdoor kan het ziekteverzuim in de toekomst voorkomen of verkort worden.

Tijdens de training werd ook aandacht besteed aan preventieve aspecten. Hoe kun je als leidinggevende mogelijk ziekteverzuim zien aankomen? Hoe ga je het gesprek erover aan? En hoe kun je dit verzuim voorkomen? De vier uur durende workshop bij Nyrstar bracht toepasbare achtergrondinformatie, slimme gesprekstechnieken, praktische handreikingen en een gezonde dosis humor.

Geïnteresseerd in een verzuimworkshop bij uw organisatie? 
Heb je vragen over onze aanpak of wil je meer weten? 
Neem contact op met Luc Heerkens: lheerkens@medicumconsult.nl.