Verzuim en vakantie, wat is toegestaan?

De vakantietijd is inmiddels weer aangebroken en dat kan leiden tot vragen en onduidelijkheden. Wat kunt u als werkgever doen als uw werknemer zich ziek meldt vanaf zijn vakantieadres? Of misschien zijn er werknemers in uw bedrijf die al lange tijd ziek zijn, maar toch een weekje op vakantie willen. Mag u als werkgever dit toestaan?

 

Mag uw werknemer op vakantie als hij ziek is?
Wanneer een werknemer ziek is, mag hij wel op vakantie mits hij dit vooraf met de werkgever overlegd heeft. Wel adviseren wij u om in ieder geval advies in te winnen bij de bedrijfsarts. De bedrijfsarts kan dan onderzoeken of er medische bezwaren zijn tegen de verlof- of reisplannen van de werknemer. Vervolgens beslist u, mede op basis van dit advies, of uw werknemer op vakantie mag en/of kan.

 

Mijn werknemer meldt zich ziek tijdens de vakantie, wat nu?
Als uw medewerker op vakantie ziek wordt, moet hij zich ziekmelden volgens de standaard procedure. U heeft hierover waarschijnlijk afspraken gemaakt in het verzuimreglement. Indien u dit niet heeft gedaan, is het verstandig om een protocol op te stellen over ziekte tijdens vakantie. Op deze wijze worden problemen en onduidelijkheden voorkomen. Voorbeelden van regels die u daarin kunt opnemen, zijn:

 • Als een werknemer tijdens vakantie ziek wordt, dan moet hij dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur melden bij de werkgever (en eventueel ook bij de arbodienst).
  • Uw werknemer moet een telefoonnummer en adres doorgeven waarop hij te bereiken is.
  • In de vakantieplaats moet de werknemer zich onder behandeling van een arts stellen en een doktersverklaring kunnen overhandigen.
  • Is de vakantieperiode om en kan uw werknemer vanwege medische gronden nog niet terugkeren naar Nederland, dan zorgt hij ervoor dat hij bewijzen heeft van het feit dat hij niet kan reizen.
  • Uw werknemer neemt bij terugkeer in Nederland zo snel mogelijk contact met u op, zodat u hem kunt laten oproepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts.

  Als werkgever kunt u zich alleen op deze regels beroepen, als deze vooraf bij alle werknemers bekend zijn en staan vastgesteld in een verzuimreglement.

 

Mag ik vakantiedagen inhouden van de zieke werknemer?
Over de dagen dat de werknemer ziek is, mag u als werkgever geen vakantiedagen inhouden. U mag alleen vakantiedagen inhouden als:

 • Hierover andere afspraken staan in de cao, het contract of het bedrijfsreglement (verzuimprotocol).
 • Schriftelijk is vastgelegd dat u als werkgever vakantiedagen mag afschrijven als uw medewerker ziek wordt tijdens zijn vakantie. U mag deze alleen inhouden van de bovenwettelijke vakantiedagen.
 • De werknemer zelf toestemming heeft gegeven om ziektedagen af te trekken van de vakantiedagen.