Nijpend tekort aan bedrijfsartsen brengt medische zorg voor werkenden in gevaar

Partijen uit het veld luiden de noodklok in een advies aan de staatssecretaris van sociale zaken over het tekort aan artsen met kennis over ziekte én werk. 


Meer ziekteverzuim, langer ziekteverzuim, grotere vraag naar zorg en meer arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Dat zijn de gevolgen als er niet op korte termijn maatregelen worden genomen om het nijpende tekort aan bedrijfs- en verzekeringsartsen structureel op te lossen, meldt de Kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde, die in 2018 is opgericht op verzoek van het ministerie van sociale zaken.

Het meest urgente advies is een verzoek om geld. Er moet een privaat én publiek gefinancierd noodfonds komen voor de opleiding van de arbeidsartsen. Jenneke van Veen, voorzitter van de kwaliteitstafel, en voormalig hoofdinspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, benadrukt dat het geld voor de opleiding van bedrijfsartsen nu nog geheel uit de markt moet komen: voornamelijk van grote en middelgrote arbodiensten. Dat is opmerkelijk, want dat is niet het geval bij andere medische opleidingen.

Het tekort aan bedrijfs- en verzekeringsartsen is groot. In 2015 werd al alarm geslagen over grote achterstanden bij medische (her)keuringen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Toen lagen er 25.000 aanvragen voor een herbeoordeling op de stapel. Dat is inmiddels gestegen tot ruim 34.000. 


Van Veen: “Dat toont de urgentie voor maatregelen al aan. Met een opleidingsfonds hebben deze artsen ook meer mogelijkheden om te promoveren, of stage te lopen of onderzoek te doen. En dat geeft de beroepsgroepen weer meer cachet. Dat hebben ze ook hard nodig, want het imago van het beroep ligt niet hoog.” (Trouw, oktober 2020)

 

Werken of opleiding volgen bij Medicum Consult
Medicum Consult heeft de ambitie om verder te groeien, waarbij we veel tijd en aandacht besteden aan het selecteren en inwerken van goede collega’s, die naadloos passen in het profiel van de ondernemende, resultaatgerichte specialist in bedrijfsgezondheid. Naast dat wij functies aanbieden voor geregistreerde bedrijfsartsen, kan u ook bij ons terecht wanneer u altijd al heeft gedroomd van een uitdagende baan in de bedrijfsgeneeskunde binnen een innovatieve organisatie. Medicum Consult biedt u de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot een geregistreerde bedrijfsarts. Wij hebben alle expertise in huis om u de optimale begeleiding en ondersteuning te bieden tijdens deze 4-jarige opleiding, waarbij u werkt onder begeleiding van een ervaren collega: de praktijkopleider. 

 

Voor meer informatie over onze openstaande vacatures klik hier.
En voor meer informatie over een opleiding volgen bij Medicum Consult klik hier