Taakdelegatie : samenwerking bedrijfsarts met andere professionals

In de arbodienstverlening betekent taakdelegatie dat een bedrijfsarts bepaalde taken laat uitvoeren door andere professionals (meestal praktijkondersteuner bedrijfsartsen). Belangrijk om te weten: de kwaliteit van zorg en de privacy van uw werknemer zijn hierbij geborgd en taakdelegatie is maatwerk. De bedrijfsarts draagt bij taakdelegatie altijd zelf de eindverantwoordelijkheid. Het is daarom ook altijd een professionele, met kwaliteits- en zorgvuldigheidseisen omgeven keuze van de bedrijfsarts zélf. Ook is het een manier van (samen)werken die de bedrijfsarts steeds moet blijven evalueren, samen met de professionals aan wie hij taken delegeert.

Bij Medicum Consult hebben we al veel ervaring met taakdelegatie

Wij vinden samenwerking belangrijk. Met u en met elkaar. Wij doen dit door bij u in teamverband te werken: de BA (bedrijfsarts) en POB (praktijkondersteuner bedrijfsarts). Daardoor zijn wij optimaal in staat om u vanuit zowel medisch als gedragsmatig perspectief te adviseren en coachen. Medicum Consult blinkt uit in teamgericht werken doordat wij elkaar aanvullen en scherp houden.

Onze samenwerking in teamverband staat voor:

  • Elkaar scherp houden
  • Laagdrempelig contact
  • Zichtbaar in het bedrijf en verdieping in uw organisatie
  • Pro-activiteit
  • Vertrouwelijk omgaan met gegevens

Mag een bedrijfsarts onbeperkt taken delegeren?

Nee, zeker niet alle taken van de bedrijfsarts komen voor delegatie in aanmerking.

Diverse taken horen wettelijk bij de bedrijfsarts zélf
Zo moet de bedrijfsarts zelf toegankelijk blijven voor werknemers. Bij ziekte van een werknemer moet hij na persoonlijk contact met de zieke de feitelijke analyse voor een probleemanalyse maken. En bij een WIA-aanvraag moet hij een eindoordeel geven. Dit zijn taken die de wet expliciet bij hem neerlegt.


Waar delegeren wél kan, zijn er altijd voorwaarden
De gedelegeerde kan de bedrijfsarts bijvoorbeeld wel volgens afspraak helpen om informatie te verzamelen ten behoeve van de probleemanalyse. Soms kan de gedelegeerde daarbij eigen expertise inzetten. Dat kan de kwaliteit van het eindoordeel ten goede komen. Ook kan de bedrijfsarts door taakdelegatie mogelijk tijd vrijmaken om zich bezig te houden met taken die hij niet kan delegeren of beter zelf kan doen. Maar hij moet wel toetsen en bewaken of de taakdelegatie oplevert waar deze voor bedoeld is én voldoet aan de eisen van goede bedrijfsgezondheidszorg.

Met wie moet een bedrijfsarts plannen voor taakdelegatie afstemmen?

De bedrijfsarts hoort bij het plannen maken rekening te houden met alle betrokken partijen en met hen allemaal af te stemmen.

Alle betrokken partijen meenemen
De bedrijfsarts moet eerst zelf onderzoeken wat taakdelegatie op kan leveren voor de verschillende betrokkenen. Daaronder vallen de opdrachtgever, diens werknemers, de gedelegeerde, de bedrijfsarts zelf en eventueel diens werkgever. Vervolgens maakt de bedrijfsarts een voorstel en zorgt hij voor afstemming met al deze partijen. Het is belangrijk dat de bedrijfsarts doelen en afspraken zo concreet mogelijk vastlegt.

Huidige situatie analyseren en bespreken
De bedrijfsarts kan ook terechtkomen in een situatie waar al keuzes en afspraken over taakdelegatie gemaakt zijn. Dan moet hij deze situatie grondig in kaart brengen om na te gaan of de taakdelegatie zorgvuldig en verantwoord geregeld is. En of deze situatie aansluit bij de manier waarop de bedrijfsarts zelf wil werken. Ook knelpunten en vragen die hierbij naar voren komen moet de bedrijfsarts met alle betrokken partijen bespreken om hen te betrekken in zijn afweging of en op welke manier taakdelegatie zinvol is.

Initiatief van beide kanten
Andersom moeten werkgevers en arbodienstverleners de bedrijfsarts altijd betrekken bij keuzes en afspraken over taakdelegatie. Betrokken partijen kunnen ook altijd zelf initiatief nemen om mogelijkheden voor taakdelegatie aan de orde te stellen bij de bedrijfsarts.

Hoe is bij taakdelegatie de privacy van werknemers gewaarborgd?

De bedrijfsarts moet privacyregels afspreken en erop toezien dat de gedelegeerde deze nakomt.

Bedrijfsarts bepaalt regels en houdt toezicht
Bij het verstrekken van de opdracht aan de gelegeerde moet de bedrijfsarts afspraken maken over de regels die daarbij gelden. Beroepsgeheim en privacy zijn daar een belangrijk onderdeel van. Vervolgens moet de bedrijfsarts er daadwerkelijk op toezien dat de gedelegeerde zich aan deze regels houdt.

Voorlichting is verplicht
De bedrijfsarts hoort werknemers voorafgaand aan de taakdelegatie ook te laten weten dat de gedelegeerde een geheimhoudingsplicht heeft, en dat deze geen medische of vertrouwelijke gegevens met de werkgever deelt. De gedelegeerde mag sommige andere gegevens wel met de werkgever delen, zoals ook de bedrijfsarts dat mag.

Eigen of afgeleid beroepsgeheim
De bedrijfsarts moet ook duidelijk maken of een gedelegeerde onder het afgeleide medische beroepsgeheim werkt. Een gedelegeerde mag medische gegevens verzamelen voor zover die van belang zijn voor de taak die hij met de bedrijfsarts is overeengekomen. Is hij een niet-medicus, dan heeft hij hierbij een afgeleid beroepsgeheim. Soms is er ook nog een eigen beroepsgeheim, bijvoorbeeld bij arboverpleegkundigen. De gedelegeerde mag nooit meer of andere informatie delen met de werkgever dan de bedrijfsarts.

Wilt u meer weten over hoe Medicum Consult invulling geeft aan taakdelegatie en wat wij voor u kunnen betekenen?

Aarzel niet en neem contact met ons op door te mailen naar info@medicumconsult.nl of bel naar 085 004 3688. Onze bedrijfsartsen en praktijkondersteuner bedrijfsartsen ondersteunen, adviseren en coachen uw bedrijf of instelling graag op het gebied van verzuim, gezondheid, welzijn en arbo.

Meer informatie over taakdelegatie?

OVAL heeft de belangrijkste punten op een rijtje gezet in twee speciale folders, een voor werkgevers en een voor werknemers. Hierin wordt toegelicht wat taakdelegatie is, wat de voordelen zijn en hoe het in de praktijk werkt. Daarnaast komen onderwerpen als privacy en welke taken en welke niet door bedrijfsartsen mogen worden gedelegeerd aan de orde. 

https://www.oval.nl/nieuws/oval-biedt-folders-voor-werkgevers-en-werknemers-over-taakdelegatie-door-bedrijfsartsen

Bron: OVAL

Bedrijfsarts in opleiding (regio Zuid-Limburg)

Momenteel ben je (basis)arts, huisarts of je bent al specialist in een ander vakgebied, maar je bent toe aan een nieuwe uitdaging. Als bedrijfsarts in opleiding krijg je veel verantwoordelijkheid om eigen klanten te adviseren en tegelijkertijd werk je veel samen met deskundige collega’s.

Lees meer »

Wij zijn op zoek naar een bedrijfsarts!

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste bedrijfsarts die ons team – parttime of fulltime – wil komen versterken. Als bedrijfsarts bij Medicum Consult heb je een veelzijdige baan en veel zelfregie. Je bent werkzaam in de bedrijfsgeneeskunde in de breedste zin.

Lees meer »