Psychische aandoeningen opnieuw meest gemelde beroepsziekten

De meest gemelde beroepsziekten zijn in 2019, net als het jaar ervoor, psychische aandoeningen zoals burn-out, overspannenheid, depressie en posttraumatische stressstoornis. Het gaat naar schatting om 78 nieuwe gevallen per 100.000 werknemers, blijkt uit het rapport Beroepsziekten in Cijfers 2020.

 

Ook schouder- en elleboogaandoeningen komen veel voor. In deze categorie zijn 31 nieuwe gevallen per 100.0000 werknemers gemeld. De cijfers zijn het hoogst in de bouw, industrie, energievoorziening, financiële dienstverlening, de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.

732 meldingen van het coronavirus

Sinds maart van dit jaar is het mogelijk om Covid-19 als beroepsziekte te registreren. Tot 1 augustus 2020 zijn er 732 meldingen van de door het coronavirus veroorzaakte aandoening als beroepsziekte gedaan door 118 bedrijfsartsen. Dat is in die periode ongeveer 30 procent van het totaal aantal meldingen van beroepsziekten.

Het rapport is gemaakt door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Public and Occupational Health en Amsterdam UMC en geeft een overzicht van het aantal en de aard van geregistreerde beroepsziekten en de verdeling binnen sectoren en beroepen in Nederland van het afgelopen jaar.

Ziekteverzuim komt vaak onverwacht en is altijd ongelegen. De impact van verzuim op een organisatie is groot. Collega’s ervaren een zwaardere belasting, leidinggevenden moeten de planning veranderen en klanten krijgen hun vertrouwde medewerker niet te zien. De zieke medewerker lijdt natuurlijk het meest. Bij verzuim kunnen meerdere factoren een rol spelen. Het is daarom belangrijk tijdig te onderzoeken wat de oorzaken ervan zijn. Voor een effectieve aanpak van verzuim draait alles om onderlinge communicatie, waarbij het herkennen van mogelijke oorzaken en vroege signalen van dreigend verzuim voorop staat.

Medicum Consult biedt trainingen aan in het kader van verzuimpreventie,-beheersing, -begeleiding en re-integratie. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via onze website.

 

Bron: Trouw (2020)