Optimale inzetbaarheid

Daar gaan we voor

Over Medicum Consult

Medicum Consult is in 2001 ontstaan als initiatief van zelfstandige bedrijfsartsen, die direct persoonlijk contact met klanten essentieel vinden voor het leveren van goede bedrijfsgezondheidszorg op locatie. Dat wil zeggen: pro-actief, toegankelijk, snel bereikbaar en resultaatgericht. Medicum Consult werkt voor middelgrote tot grote bedrijven in Zuid-Nederland. Door onze onderlinge samenwerking zijn wij in staat onze kennis, expertise en ervaringen te bundelen en u zo goed mogelijk te adviseren en begeleiden.

Op dit moment telt onze organisatie 13 bedrijfsartsen en 3 praktijkondersteuners bedrijfsarts (POB), elk met hun eigen specifieke ervaringen en deskundigheid. Daarnaast zijn er 4 officemanagers werkzaam, zij ondersteunen onze professionals en opdrachtgevers op verschillende gebieden en dragen zorg voor administratieve ondersteuning. Binnen onze organisatie stimuleren we het persoonlijk ondernemerschap. Het is nog steeds onze ambitie om verder te groeien, waarbij we veel tijd en aandacht besteden aan het selecteren en inwerken van goede collega’s, die naadloos passen in het profiel van de ondernemende, resultaatgerichte specialist in bedrijfsgezondheid.

Netwerkorganisatie

Naast de 13 bedrijfsartsen waaruit Medicum Consult bestaat, werken wij samen met andere bedrijfsartsen met als doel om meer flexibiliteit en meer landelijke dekking te bieden. Hierdoor kunnen wij ook klanten bedienen met locaties verspreid over heel Nederland. Alle bedrijfsartsen die werken onder de Medicum Consult-vlag hanteren dezelfde kwaliteitsnormen en werkwijzen.

Medicum Consult beschikt over een uitgebreide providerboog met externe deskundigen op het gebied van mens en werk, zoals: fysiotherapeuten, arbo-adviseurs, psychologen, behandelcentra, trainers, coaches en adviseurs. Middels deze providerboog kunnen wij u voorzien in snelle interventies met als doel optimale inzetbaarheid.

Onze diensten

Maatwerkregeling

De Arbowet verplicht elke werkgever in Nederland zich deskundig te laten ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van zijn arbo- en verzuimbeleid. Als werkgever kunt u nu zelf beslissen hoe u en met wie u uw arbo- en ziekteverzuimbeleid aanpakt. U kunt kiezen de begeleiding bij de arbodienst te laten (de zogeheten ‘vangnetregeling’). U kunt ook besluiten de zorg en advisering bij verschillende deskundigen in te kopen (de ‘maatwerkregeling’). Dit stelt u in staat om meer taken onder eigen regie binnen uw organisatie uit te voeren. Er moet dan ten minste één bedrijfsarts beschikbaar zijn voor verzuimbegeleiding, het (open) spreekuur en zo nodig arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO)

Bij de maatwerkregeling moet u in ieder geval ten minste één bedrijf inschakelen voor de begeleiding van het verzuim en het uitvoeren van arbeidsgezondheidkundig onderzoek, eventuele aanstellingskeuringen en het ‘open’ spreekuur. Bij deze maatwerkregeling heeft u dus als werkgever veel meer invloed en betrokkenheid! 

Dossier manager

De bedrijfsartsen van Medicum Consult verwerken de medische gegevens van cliënten in speciaal voor de bedrijfsgeneeskunde ontwikkelde software: ”Dossiermanager”. Dossiermanager is ook voorzien van een webportaal, dat de werkgever (HR-manager, leidinggevende, verzuimcoördinator) online toegang geeft tot het verzuimbegeleidingsdossier van medewerkers

DM Web Portaal is een efficiënt en gebruiksvriendelijk hulpmiddel voor werkgevers om hun verzuimbegeleiding te ondersteunen. Het biedt alle ruimte en mogelijkheid om verzuimende werknemers naar eigen inzicht te begeleiden en daarmee te voldoen aan de ‘Wet Verbetering Poortwachter’. Tevens biedt het Dossiermanager de mogelijkheid tot het genereren van belangrijke managementinformatie, in de vorm van uitgebreide verzuimanalyses.

Waarom Medicum Consult kiezen?

Ons team

Ivo Dullens

In 2006 ben ik begonnen als partner bij Medicum Consult. Ik adviseer 200+ bedrijven in Midden- en West-brabant. Mijn uitdaging is om een bijdrage te leveren aan een gezonde inzetbaarheid van werknemers en daarmee aan het resultaat van bedrijven.

Henk van Bergen

Ik ben werkzaam bij Medicum Consult, onderneming van 12 bedrijfsartsen. We bedienen grote bedrijven (500+) en middelgrote (100-500) in verschillende sectoren: industrie, zakelijke dienstverlening, gezondheidszorg, overheid. De belangrijkste kenmerken zijn: ondernemerschap, betrokkenheid, resultaatgericht.

Cees Schaap

Bedrijfsarts, werkzaam voor grote bedrijven, in company, experience: allround. Betrokken en proactief. Samenwerking in maatschapsverband, transparant en effectieve werkwijze, gericht op curatie en preventie, coaching van leidinggevenden.

Ronald Teunis

Zelfstandig bedrijfsarts, werkzaam in-company voor grote accounts, betrokken, no nonsense, transparante en effectieve werkwijze, gericht op curatie en preventie, coaching leidinggevenden.

Luc Heerkens

Ik ben bedrijfsarts sinds 1992 en werkzaam bij Medicum Consult sinds 2003. We werken in-company bij grote bedrijven, in nauw contact met werknemer, werkgever en arbeidsproces. Dit doe ik actie- en oplossingsgericht met een bredere blik dan een puur medische.

André de Vries

Kenmerkend voor mij zijn betrokkenheid bij de organisatie, het stimuleren van het nemen van eigen regie, zowel van werknemer als organisatie, een coachende houding, korte lijnen, resultaatgericht.

Bart Vullings

Sinds 2019 ben ik werkzaam bij Medicum Consult. Ik wil een adviseur voor organisaties en een dokter voor medewerkers zijn. Als oud tropenarts heb ik ervaring met preventieve geneeskunde. Daarmee wordt meer bereikt dan achteraf te proberen nog grotere problemen te genezen. Samenwerking met alle betrokkenen, openstaan voor ideeën van anderen. Luisteren en feedback krijgen, kennisoverdracht, de-medicaliseren, zodat de eigen regie kan worden opgepakt.

Laureke van Dongen

Ik ben werkzaam als bedrijfsarts sinds 1999 en bij Medicum Consult vanaf eind 2017. Door mijn ervaring met werken voor diverse grote bedrijven in uiteenlopende branches heb ik naast de medische insteek ook inzicht in bedrijfsprocessen en heb ik ervaring opgedaan met introductie van en werken met eigen regie model in diverse fasen.

Yvonne Lemmen

Vanaf begin 2021 werk ik bij Medicum Consult als Praktijkondersteuner Bedrijfsarts en Poortwachterscoach. Ik hou ervan om in het brede speelveld van verzuim mijn ervaringen in te zetten ten dienste van werknemer en werkgever, en invloed te hebben op inzetbaarheid, middels begeleiding, ondersteuning en advies. 

fotomedicum

Suzanne Witjes

Ik ben arts bij Medicum Consult. Wat mij aanspreekt in het vak van bedrijfsarts is de variabiliteit die je aantreft. Zowel qua mensen, medische aandoeningen als aan bedrijven waarbinnen je werkzaam bent. Tevens maakt de maatschappelijke betrokkenheid en de dynamiek binnen bedrijven het vak uitdagend en afwisselend.

Marlene Cuijten

Ik ben sinds 1 augustus 2018 bij Medicum Consult in dienst als praktijkondersteuner Bedrijfsarts. Een nieuw vak in de arbodienstverlening, waarbij mijn drijfveer is om bij te dragen aan een gezond en werkend Nederland. Betrokken en duurzaam inzetbare medewerkers vormen immers het hart van een organisatie!

Harold Lousberg

Werkzaam als bedrijfsarts bij Medicum Consult sinds januari 2021. Daarnaast houd ik mezelf bezig met het opleiden van collega artsen tot bedrijfsarts. Het is voor mij een uitdaging om samen met mijn collega’s en betreffende organisatie tot een goede en adequate dienstverlening te komen. Ik wil graag de partner in de organisatie zijn voor duurzame inzetbaarheid, gezondheid en Arbo.

Marijke Maas

Sinds 1 februari 2020 ben ik werzaam als POB bij Medicum Consult. Ik vind het belangrijk dat medewerkers zich gehoord voelen om zodoende samen met hen de puzzel te leggen hoe terug te keren in hun werk. Wanneer ik het gevoel heb dat het lukt, geeft dat mij veel voldoening.

Foto Sanne

Sanne van Opstal

Vanaf 1 maart 2021 ben ik bij Medicum Consult in dienst als arts. Voorheen heb ik 10 jaar als (praktijkhoudend) huisarts gewerkt. Ik hou van korte lijntjes, ga voor echte aandacht, ben pragmatisch en doe graag net dat beetje extra voor de medewerker en de werkgever.

Patrick van Vugt

Office team

Als back office zijn wij de schakel tussen werkgever, werknemer en bedrijfsarts.

Contactgegevens