MAATREGELEN CORONAVIRUS (COVID-19)

Het RIVM biedt momenteel de meest actuele informatie met betrekking tot de te nemen maatregelen .

Momenteel bestaan deze met name uit:
- reisadviezen (via ministerie van Buitenlandse zaken)
- voorlichting (en geruststelling),
- algemene hygiëne maatregelen (zoals bij een elke “normale” griep)
- weringsadvies van werk indien een werknemer in risicogebied is geweest of contact heeft gehad met een patiënt met een coronavirusinfectie (ongeacht of de werknemer zelf klachten heeft).

De werknemer meldt zich in dat geval telefonisch bij huisarts en bedrijfsarts.
Indien aanvullende maatregelen nodig zijn dan laten we dit uiteraard weten.

Belangrijke informatie:

• Volg het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken op. Dit advies wordt voortdurend aangepast.

• Raadpleeg regelmatig de actuele informatie van het RIVM. https://www.rivm.nl/coronavirus Bij de veelgestelde vragen  https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden staan onder ander informatie over hygiënemaatregelen en adviezen voor mensen met symptomen, mensen die de afgelopen twee weken in een risicogebied zijn geweest of mensen die de afgelopen twee weken contact hebben gehad met een patiënt met het coronavirus.

• Kijk voor aanvullende informatie op: https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus.nl

• Volg de algemene hygiënemaatregelen ter voorkoming van verspreiding van het virus:
o Was regelmatig de handen.
o Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
o Gebruik papieren zakdoekjes.
o Besteed aandacht aan het kopen, wassen, scheiden, verhitten en koelen van levensmiddelen.
o Maak regelmatig schoon (onder andere deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen en kranten).

• Vermijd contact met zieke mensen (onder andere hoesten, neusverkoudheid, keelpijn of longontsteking).

• Medewerkers die verblijven in een risicogebied dienen markten met levende dieren te vermijden.

• Medewerkers die verblijven in een risicogebied dienen grote groepen mensen te vermijden.

• Medewerkers die in de afgelopen twee weken in een van de risicogebieden zijn geweest en koorts en luchtwegklachten hebben, moeten telefonisch contact opnemen met de huisarts. Hierbij dienen zij te melden dat ze in een van de risicogebieden zijn geweest. Zij moeten ook de bedrijfsarts hierover informeren.

• Medewerkers die geen van bovenstaande klachten hebben, maar die in de afgelopen twee weken in een risicogebied zijn geweest en/of die in de afgelopen twee weken in direct contact zijn geweest met een patiënt met een coronavirusinfectie laat de werkgever tijdens de incubatietijd (veertien dagen) van het werk geweerd worden en kunnen thuis werken. Indien zich klachten voordoen dan dient de medewerker direct telefonisch contact op te nemen met de huisarts. Tijdens dit contact moet gemeld worden dat de medewerker in een risicogebied is geweest en/of in contact is geweest met een patiënt die besmet is het met het coronavirus. Zij moeten ook de bedrijfsarts hierover informeren. Deze maatregelen gelden niet voor eventuele huisgenoten van de medewerker.


P.s. Coronavirussen verspreiden zich via mensen en dieren. Buiten het lichaam kunnen ze niet goed overleven; zeker niet op karton, verpakkingsmateriaal of andere spullen. Omdat andere coronavirussen zich niet via karton etc. verspreiden, is er geen reden om aan te nemen dat dit voor het nieuwe coronavirus anders is. Pakketjes uit China, bijvoorbeeld, zijn dan ook geen besmettingshaard.