Optimale inzetbaarheid

Daar gaan we voor

Klachtenprocedure

Medicum Consult heeft een klachtenregeling. Heeft u een klacht over de organisatie of over een individuele bedrijfsarts? Neem dan contact met ons op via info@medicumconsult.nl of vul onderstaand contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op en lichten u in over de procedure. Het indienen van een klacht is niet alleen voor u van belang, maar ook voor ons. We proberen te leren van onze fouten, in eerste instantie door te luisteren. Soms is een goed gesprek genoeg om onvrede weg te nemen. Maar als dat niet voldoende is gaat een zorgvuldige klachtenprocedure in werking.