Een gezonde werkplek

zorgt voor meer werkplezier

Gezondheid

Medewerkers zijn de ruggengraat van uw onderneming. Daarom is het van groot belang dat de werkomgeving de gezondheid van werknemers stimuleert en hun volle potentieel naar boven brengt. Gezonde werknemers melden zich minder vaak en minder lang ziek. Dat heeft een positieve impact op productiviteit en de kwaliteit van het werk. Bovendien zijn gezonde werknemers tevredener in hun job en gemotiveerder, waardoor er minder personeelsverloop is. Het bespaart u als werkgever heel wat kosten en verbetert de efficiëntie binnen het bedrijf. Maar hoe bouwt u een sterk gezondheidsbeleid uit?

Hoe kan Medicum Consult helpen?

Vitaliteitsbeleid

Vitale medewerkers zijn van belang voor de productiviteit en continuïteit van uw organisatie. Wij helpen u bij het realiseren van een plan van aanpak voor een vitale organisatie.

Gezondheids- management

Werknemers die zich goed voelen, leveren ook een betere dienstverlening. Medicum Consult kan u in al deze aspecten adviseren en ondersteunen.

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Medicum Consult biedt ondersteuning in preventiebeleid op zowel individueel als organisatieniveau.

Vitaliteitsbeleid

Vitale medewerkers zijn van belang voor de productiviteit en continuïteit van uw organisatie en daarom is het vitaliteitbeleid een essentieel onderdeel van uw organisatiebeleid. Het draait om bevorderen van gezondheid en employability. U richt zich op het positief beïnvloeden van gezondheid en welbevinden en alle omstandigheden en voorwaarden die dit ondersteunen. Uw doel is het langer doorwerken en optimaal functioneren mogelijk te maken. Het verhoogt de wervingskracht, duurzame inzetbaarheid, werkvermogen, motivatie en prestaties van medewerkers in een kritische arbeidsmarkt.

Medicum Consult inventariseert samen met u wat nodig is om een effectief vitaliteitsbeleid te voeren en dit onderdeel te laten maken van uw organisatiebeleid en doelstellingen. Met een effectief vitaliteitsbeleid zal uw organisatie hiervan de vruchten plukken. Wij ondersteunen en adviseren u niet alleen in het nemen van de gewenste maatregelen, maar ook in het creëren van breed gedragen en onderbouwd plan van aanpak in het realiseren van een vitale organisatie.

Gezondheids
management

"Gezondheidsmanagement is de toolbox voor gezonde, gemotiveerde en daarmee duurzame inzetbare werknemers." Bij gezondheidsmanagement gaat het om alle maatregelen waardoor werknemers hun werkzaamheden op een gezonde en goede manier kunnen uitvoeren.

Gezondheidsmanagement moet gezien worden als een aanvulling op het bestaande arbo- en verzuimbeleid. Gezondheidsmanagement is goed voor de productie, de dienstverlening en de continuïteit. Werknemers die zich goed voelen en betrokken en gemotiveerd zijn, produceren meer en beter en ook hun dienstverlening is beter. Daarnaast zorgt een effectief gezondheidsmanagement voor minder uitval door ziekte. Medicum Consult kan u in al deze aspecten adviseren en ondersteunen.

Preventie-ondersteuning

Als all-round adviseur biedt Medicum Consult ondersteuning in preventiebeleid. Zowel op individueel als organisatieniveau kunnen wij u daarbij behulpzaam zijn. Niet alleen door onze eigen kennis over werk en werkomstandigheden, maar ook door onze kennis van individuele- en organisatiefactoren kunnen wij u ondersteunen in uw preventiebeleid.

Instrumenten die wij daarbij kunnen gebruiken zijn bijvoorbeeld maatwerk in verzuimbeleid, effectieve verzuimbeheersing, vitaliteit en gezondheids- en werkvermogenmanagement. Door onze filosofie van maatwerk op locatie kunnen wij u pro-actief ondersteunen in uw verzuim- en arbobeleid.

Contactgegevens