Wij krijgen in de spreekkamer regelmatig te maken met medewerkers die met (werk)stress te maken hebben. Een thema dat afgelopen week extra in de belangstelling stond. Het gaat er echter niet om óf je hard werkt, maar waaróm je dat doet, wat bepaalt of je burned-out raakt.

Uit onderzoek (Schaufeli) blijkt dat mensen die verslaafd zijn aan hun werk, zo hard werken dat ze zich uitputten en een grote kans lopen in een burn-out terecht te komen. Mensen die bevlogen zijn, werken ook hard, maar doen dat omdat ze intrinsiek gemotiveerd zijn. Dat beschermt hen juist tegen het krijgen van een burn-out. Bevlogenheid hangt samen met de aanwezigheid van veel mentale hulpbronnen en niet de afwezigheid van stressoren.

Om zicht te krijgen op de waarden en drijfveren die individuen aan hun werk toekennen, zijn we bij Medicum Consult recent bijgeschoold over de Capability Approach door Jac J.L van der Klink. De capability benadering neemt een belangrijke plaats in bij het in kaart brengen van duurzame inzetbaarheid.

Aan de hand van zeven capability items krijgt de medewerker inzicht in zijn of haar duurzame inzetbaarheid en de mogelijkheden om deze te verbeteren. De organisatie zelf kan inzicht krijgen in de risicofactoren binnen de organisatie, die duurzame inzetbaarheid beïnvloeden.

Waarden die bijdragen tot duurzame inzetbaarheid:
• Kennis en vaardigheden gebruiken
• Kennis en vaardigheden ontwikkelen
• Betrokken zijn bij belangrijke beslissingen
• Betekenisvolle werkcontacten opbouwen en onderhouden
• Eigen doelen stellen
• Een goed inkomen verdienen
• Een bijdrage leveren aan het creëren van iets waardevols

Wij gaan samen met de medewerker op zoek naar de waarden die voor hem/haar belangrijk zijn, want bevlogenheid wordt versterkt als waarden/capabilities gerealiseerd kunnen worden!

Geïnteresseerd hoe we deze aanpak ook binnen uw organisatie kunnen toepassen? Neem gerust contact met ons op.

Marlene Cuijten-van Rooijen, praktijkondersteuner bedrijfsarts