Discriminatie op de werkvloer

Discriminatie is bij de wet verboden. Sinds 2009 is het verbod op discriminatie ook in de Arbowet opgenomen. Toch krijgen werknemers nog vaak te maken met discriminerend gedrag van leidinggevenden en collega's. Het verschijnsel discriminatie op het werk kent verschillende vormen: van flauwe grappen en pesterijen tot regelrechte achterstelling op basis van bijvoorbeeld ras, religie, nationaliteit, leeftijd of sekse. Als werkgever ben je verplicht om je werknemers te beschermen. Medicum Consult geeft daarom tips om discriminatie op de werkvloer aan te pakken.

Gevolgen van discriminatie op het werk

Als werkgever moet je alert zijn op signalen van discriminatie op de werkvloer. Het kan namelijk heel vervelende gevolgen hebben als er in je bedrijf gediscrimineerd wordt, in welke vorm dan ook. Discriminatie kan de werksfeer zodanig verzieken dat deze onwerkbaar wordt.

Daarnaast liggen juridische problemen op de loer. Als een van je werknemers zich om wat voor reden dan ook gediscrimineerd voelt, dan kan hij naar de rechter stappen.

6 tips om discriminatie te voorkomen

Zorg ervoor dat discriminatie in je bedrijf geen kans krijgt. Hoe doe je dat? Zes tips voor werkgevers:

1. Signaleren

Het begint met open oren en ogen voor signalen van beginnende discriminatie, zoals geroddel, pesterijen of ‘geintjes’. Laat je personeel weten dat je hierop let en dat ze bij je terechtkunnen als zich problemen voordoen.

2. Vertrouwenspersoon aanstellen

Je kunt ook een interne of externe vertrouwenspersoon inzetten. Hiermee zorg je voor een duidelijk aanspreekpunt in geval van discriminatie.

3. Goede voorbeeld geven

Geef zelf het goede voorbeeld: lach niet om ‘grappig’ bedoelde uitspraken over bijvoorbeeld vrouwen of allochtone werknemers, maar grijp dit aan om het gesprek erover op gang te brengen.

4. Gedragscode maken

Leg in een gedragscode vast welke regels er gelden in je bedrijf op het gebied van discriminatie. Verspreid de code onder je personeel, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Controleer periodiek op naleving van de code, bijvoorbeeld tijdens functioneringsgesprekken of in een tevredenheidsonderzoek.

5. Klachten serieus nemen

Neem klachten van medewerkers over discriminatie altijd serieus en spreek de vermeende dader aan op zijn gedrag. In ernstige gevallen kan het nodig zijn om het slachtoffer te adviseren aangifte te doen. Ondersteun hem daar dan bij.

6. Opletten bij werving

In je werving en selectie mag je geen onderscheid maken op grond van geslacht, leeftijd, geloof, ras, seksuele gerichtheid of nationaliteit. Onder bepaalde voorwaarden zijn uitzonderingen toegestaan. Zorg dat je goed op de hoogte bent van de regels voor personeels­advertenties en sollicitatieprocedures. Zo voorkom je dat je onbedoeld discrimineert.

Medicum Consult kan u ondersteunen en adviseren bij het opstellen van een protocol / gedragscode waarin staat vastgelegd wat het beleid van uw organisatie is op het gebied van discriminatie en pesten. Het is noodzakelijk dat voor iedereen binnen uw organisatie duidelijk is wat wel en niet mag en kan. Door het realiseren van een protocol met betrekking tot ongewenste omgangsnormen kan ongewenst gedrag op de werkvloer worden tegen gegaan. Wij helpen u graag hierbij! Neem contact met ons op voor meer informatie.

Vacature Verzuimcoördinator (28 – 40 uur)

Als verzuimcoördinator voer je namens de werkgever de regie over het verzuimproces. Je zorgt ervoor dat alle stappen van de Wet verbetering poortwachter op tijd genomen worden en verzorgt het contact tussen werknemer, bedrijfsarts en werkgever.

Lees meer »

Vacature Backofficemedewerker (28 – 40 uur)

Als backofficemedewerker bij Medicum Consult vervul je binnen onze organisatie een belangrijke rol.
Jij bent verantwoordelijk voor administratieve werkzaamheden van de helpdesk en backoffice. In deze functie ben je de schakel tussen onze specialisten en onze klanten.

Lees meer »