Goede arbeidsomstandigheden

verbeteren de werkprestaties

Arbo

Arbo is een afkorting van het woord arbeidsomstandigheden. Veiligheid, gezondheid en welzijn, vrij vertaald de arbeidsomstandigheden, op het werk zijn belangrijk om zowel ongevallen en letsel als verzuim van werknemers te voorkomen. Werknemers en werkgevers hebben beiden hun taken en verantwoordelijkheden om een zo veilig mogelijke werkomgeving te creëren. Door te werken onder de juiste arbeidsomstandigheden kunnen werknemers goed functioneren. Arbo hangt dus nauw samen met goed werkgeverschap en zorg voor de medewerker. Maar het draagt ook bij aan goed ondernemerschap, want met het voorkomen van ziekte houd u de kosten laag.

Arbowet

De arbowet bevat regels die bijdragen aan gezond en veilig werken. Passende arbeidsomstandigheden zijn belangrijke voorwaarden voor gezond en veilig werken. Medewerkers moeten hun werk kunnen doen zonder lichamelijke of geestelijke problemen op te lopen.


De Arbowet geeft richting aan beleid en arbeidsomstandigheden die daaraan voldoen. Werkgever en werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor die gezonde en veilige werkplek. De werkgever moet zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Van de werknemer wordt verwacht dat hij meewerkt aan het op een veilige manier benutten van deze omstandigheden en op een veilige manier zijn werkzaamheden verricht.

Bedrijfsgezondheidszorg

Door maatschappelijke veranderingen en de Arbowet is de mens in de arbeid veel meer centraal komen te staan, waardoor er een toenemende vraag is naar bedrijfsgezondheidszorg. In de bedrijfsgezondheidszorg gaat men uit van belasting en belastbaarheid. De doelstelling die wordt nagestreefd, is het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de werknemers voor zover deze samenhangt met werkomstandigheden. Het beleid van de bedrijfsgezondheidszorg zal er daarom op gericht zijn, werkgevers en werknemers ervan bewust te maken dat werkzaamheden en werkomstandigheden gezondheidsrisico's met zich mee kunnen brengen en adviseren we hoe deze risico’s kunnen worden gereduceerd.

Medicum Consult adviseert ondernemingen bij de ontwikkeling van een arbobeleid en schakelt daarvoor, indien nodig, andere (kern)disciplines in. Omdat Medicum Consult geen arbodienst is, werken we samen met de deskundigen die reeds aan de onderneming gelieerd zijn, of we betrekken deze deskundigheid uit ons eigen netwerk.

Hoe Medicum Consult helpt

Wij geven u de tools en instrumenten om de risico’s op de werkvloer in kaart te brengen. Medicum Consult biedt inzicht in de risico´s die de werkomgeving of werkzaamheden met zich meebrengen en vertaalt deze in termen van kansen, risico´s en de mogelijke effecten. Wij bieden u de expertise en het advies om de arbeidsomstandigheden op uw werkvloer te verbeteren. 

Kortom, indien u wilt weten hoe u aan de Arbowet en -regelgeving kunt voldoen, of u wilt optimaal worden geadviseerd over arbozaken, zoals arbo en verzuim, fysieke belasting, nieuwe werkstijlen en overige gerelateerde vraagstukken, dan bent u bij Medicum Consult aan het juiste adres.

Contactgegevens