Natuurlijk dienen arbeidsomstandigheden te voldoen aan de voorgeschreven normen. Er bestaat daarnaast een wenselijkheid om de arbeidsomstandigheden te optimaliseren. Dat reduceert de kans op uitval door klachten. Als er positieve aandacht voor de werknemer is, voelt deze zich serieus genomen, wat een positief effect heeft op zijn motivatie. Dat komt de efficiency en productiviteit vaak ten goede.


De bedrijfsarts hoort hij tijdens de spreekuren en bj afdelings- en werkplekbezoeken veel geluiden van de werkvloer. Daarmee kan hij gemakkelijk verbanden leggen met management en beleid dat tijdens overleg met HRM, afdelingsleiding en interne deskundigen aan de orde is. Deelname aan werkgroepen en arbo-overlegstructuren en sociaal-medische teams vergroot die inzichten. Door die unieke positie is de bedrijfsarts goed in staat te adviseren in situaties waarin de relatie mens en arbeid een rol speelt.