De dienstverlening van Medicum Consult gaat verder dan een advies over gezonde arbeidsomstandigheden. We helpen u ook bij het beïnvloeden van gezondheidsgedrag van medewerkers. Daarbij maken we gebruik van wetenschappelijke, ‘evidence based’ instrumenten. Als het toch komt tot verzuim, begeleiden we individuele medewerkers naar functioneel herstel.

De visie op het begrip ‘gezondheid’ is veranderd. De oude definitie van de Wereld Gezondheidsorganisatie ging nog uit van een ‘compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden’. Deze beschrijving is echter onhoudbaar, mede in het licht van een vergrijzende (beroeps)populatie. Bij Medicum Consult hanteren we een nieuwe definitie: het vermogen om te adapteren en zelf te organiseren in het licht van sociale, fysieke en emotionele uitdagingen.

Mens en bedrijf staan aan voortdurende veranderingen bloot. Medicum Consult helpt u het adaptatief en zelforganiserend vermogen bij organisatie en individuele medewerker te ontwikkelen. We richten ons op het evenwicht tussen de belasting van de functie enerzijds en de belastbaarheid van de individuele werknemer anderzijds. Die balans verandert in alle fases van het leven van werknemers en onder invloed van voortdurende ontwikkelingen van het bedrijf.