André de Vries

  Kenmerkend voor mij zijn betrokkenheid bij de organisatie, het stimuleren van het nemen van eigen regie, zowel van werknemer als organisatie, een coachende houding, korte lijnen, resultaatgericht.
Specialismen Coaching, psychische problemen, KANS, demedicalisatie, duurzame inzetbaarheid
Linkedin http://www.linkedin.com/profile/view?id=17017639&trk=tab_pro
Klanten
Nummereen Kinderopvang, Thebe HBH, Xerox, Inalfa Roofsystems